Poutní zájezd do Kostelního Vydří a Nové říše – 13.5.2023