Archiv autora: Jaroslav Radim Juryšek

BISKUPSKÁ VÝZVA KE ZVONĚNÍ ZVONŮ DNE 17.LISTOPADU

Česká biskupská konference vyzvala všechny farnosti v celé republice k rozeznění zvonů na několik minut dnes, 17. listopadu v 17.00 u příležitosti pádu komunistického režimu.
I naše farnost se k této výzvě připojí a nad Stražiskem budou v 17 hodin znít 🔔🔔🔔 🙏

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211027vyzva-ke-zvoneni-zvonu-17-listopadu-2021?key=e8e88c3e-df5c-464a-8c56-cec25c45f04d&fbclid=IwAR3pA4FBoPyUoBo0deOBtQWHGZQbPzMcnGWkYioh2WTPU3wTMZeZWXCMv5U#

VZPOMEŇME NA ZEMŘELÉ KNĚZE

Nyní je doba, kdy navštěvujeme hřbitovy, kde odpočívají naši blízcí, kteří nás již opustili. Na našich hřbitovech jsou pochováni i naši kněží. I o jejich hroby je slušné a hezké se starat.Na Stražisku máme také jeden takový kněžský hrob.

Odpočívá zde farář P. Valentin Hříbek. V naší farnosti působil v letech 1883 – 1901.Velmi se zasloužil o zvelebování našeho kostela, naší bývalé fary, postaral se o vybudování Jeskyně P. Marie Lurdské a mnoho dalšího. Byl dokonce jmenován čestným občanem obce!

Když v roce 1901 zemřel, byla to pro naši farnost velká rána. Že byl velmi oblíben svědčí i krátký zápis v Pamětní knize farnosti, který líčí jeho pohřeb:

„Zemřelý důstojný pán farář, P. Valetnin Hříbek v nemoci své zaopatřen byl dp. P. Antonínem Zbořilem, místoděkanem a farářem v Konici a pochován dp. P. Tomášem Poláchem, děkanem a farářem v Drahanovicích. Pohřbu jeho zúčastnilo se 24 (sic!) kněží z blízka i z dáli a pohřební řeč promluvit bývalý soused v Suchdole a přítel nebožtíkův, dp. P. Josef Fišara, farář v Zábřehu.“

O jeho místo odpočinku na hřbitově se vzorně starají naše farnice a za to jim patří veliký Pán Bůh zaplať. Nezapomínejme tedy, při návštěvě hřbitovů, kromě svých blízkých navštívit i naše zemřelé kněze …

POUTNICKÁ BUDKA JIŽ SLOUŽÍ NEJEN POUTNÍKŮM

Poutnická budka Svatojakubské cesty, kterou jsme si ve spolupráci se spolkem ULTREIA, z.s. nechali vyrobit pro potřeby a radost poutníků a návštěvníků našeho kostela, již je umístěna přímo na našem kostele a je plně k dispozici.
V budce návštěvník nalezne razítko připravené k otisku do Credencialu anebo třeba do nějakého výletníčku. Dále je k dispozici sešit k možnosti zápisu a vzkazu návštěvníka a rovněž i letáky vztahující se ke Svatojakubské cestě.
Poutnická budka byla vyrobena a vybavena ze sbírky farníků a za přispění firmy JAVOŘICE, a.s. ze Ptenského Dvorka.

Ať dlouho vydrží, slouží a dělá radost poutníkům a návštěvníkům našeho krásného kostela 🙏

POUTNICKÁ BUDKA
POUTNICKÁ BUDKA