Archiv autora: Jaroslav Radim Juryšek

ZNÁTE HODNOSTI KATOLICKÝCH DUCHOVNÍCH?

Co dělá kaplan? Jaký je rozdíl mezi farářem a administrátorem farnosti? Kdo je jáhen? Komu náleží titul Jeho Eminence a komu Jeho Excelence?
Tyhle a další otázky jistě občas mnohé napadnou. Někdo nad tím mávne rukou, někdo se zeptá pana Googla. A tak zde přinášíme velmi stručný přehled katolických hodností a jejich význam.

Papež – hlava katolické církve a římský biskup, titul Jeho Svatost (J. S.)

Kardinál – příslušník kolegia kardinálů, nejvyšších představitelů katolické církve, kardinálové se podílejí na řízení církve a jsou povinni se účastnit konkláve, které volí papeže, titul Jeho Eminence (J. Em.)

Arcibiskup – hlava arcidiecéze, často také metropolita církevní provincie, jsou mu dnes již jen téměř formálně podřízeni biskupové ostatních diecézí spadající pod jeho arcidiecézi, titul Jeho Excelence (J. Exc.)

Biskup – kněz jmenovaný papežem a vysvěcen dle apoštolské posloupnosti, existuje diecézní biskup, biskup koadjutor, pomocný, emeritní a titulární, diecézní biskup řídí diecézi a spravuje místní církev společně s dalšími knězi a jáhny, které světí a ustanovuje, titul Jeho Excelence (J.Exc.)

Monsignore – čestný titul významných kněží, generálních vikářů i biskupů etc., titul Jeho Milost (J.M., též Vdp.)

Opat – představený významného kláštera, opatství, titul Jeho Milost (J.M., též Vdp.)

Kanovník – člen kapituly, titul Jeho Milost (J.M., též Vdp.)

Děkan – významný kněz, který spravuje děkanát ustanovený diecézním biskupem a který tvoří větší počet farností, v Čechách okrskový vikář (vikariát), titul Veledůstojný pán, (oficiálně A.R.D. z lat. Admodum Reverendus Dominus, též Vldp.)

Farář – kněz ustanovený biskupem v určité farnosti, statutární orgán farnosti, stabilní a řádný správce farnosti, sídlí na faře, je zodpovědný za duchovní správu a hospodaření farnosti, titul Důstojný pán stejně jako všichni další kněží (oficiálně R.D. z lat. Reverendus Dominus, též Dp.)

Administrátor farnosti – kněz, který je dočasným správcem farnosti, má povinnost sídlit ve farnosti a vykonává stejné úkoly jako farář, (R.D.)

Administrátor excurrendo – kněz pověřený vedením a správou i jiné než jen své farnosti, kněz do svěřené farnosti dojíždí, (R.D.)

Farní vikář – kněz pomáhající faráři či administrátorovi v určité farnosti, (R.D.)

Kaplan – kněz, kterému byla diecézním biskupem svěřena pastorační péče o určitou skupinu věřících, např. nemocniční či vojenští kaplani apod. Prakticky dělá vše, o co jej požádá farář, který rozděluje úkoly a pastorační praxi. Kaplan vysluhuje mše podle domluvy, svatby, křty, pohřby, zpověď věřících i nevěřících, pastorační aktivity pro mládež, seniory, biblické hodiny, návštěvy nemocných, vedení ministrantů, hraní fotbalu s farníky, vyučování náboženství, natírání kostela apod. (R.D.).

Katecheta(katechetka) – je učitelem náboženství zpravidla na faře i ve škole, který vyučuje děti desateru, Bibli a připravuje též děti např. k prvnímu přijímání apod.

Kooperátor – je jen jiný, dříve používaný, výraz pro farního vikáře (vicarius cooperator), který pomáhá faráři v rozlehlé farnosti,

Mimo tyto případy bývá kněz často označován jako Pater, Otec, zkratka P., oficiálně avšak zkratka P. znamená označení řádového kněze působícího nejčastěji v klášteře. Pojem duchovní správce je zcela neutrálním označením bez rozlišování hodností pro kněze, který řídí svěřené místní věřící, ať se již jedná o faráře, administrátora, lokálního kaplana apod.

POUTNICKÁ BUDKA

Náš poutní kostel sv. Andělů Strážných stojí na Moravskoslezské větvi svatojakubské poutnické stezky. Moravskoslezská svatojakubská trasa prochází v České republice dvěma historickými zeměmi: Slezskem a Moravou. Její délka je 276,5 km a prochází přes naše území z Polska až do Rakouska.

Jednotlivá významná místa na této poutnické cestě zřizují pro poutníky tzv. Poutnické budky, ve kterých poutník může získat otisk unikátního razítka do Credencialu a informace o poutnické trase.

Podporu a rozvoj svatojakubských i jiných poutnických cest u nás zajišťuje spolek ULTREIA, z.s. Její členové navštívili náš kostel v roce 2019, kdy jsme jim na prvního máje zajistili prohlídku našeho kostela.
Tento spolek v současnosti pomáhá s osazením poutnických budek na Všerubské a Jihočeské větvi svatojakubské stezky.

Naše farnost se rozhodla osadit tuto Poutnickou budku na vhodné místo i u našeho kostela za pomoci spolku ULTREIA, z.s.

Poutnická budka je na předních dvířkách opatřena symbolem mušle a textem “Svatojakubská cesta” a je vybavena originálním poutnickým razítkem, letáky k trase, originál svatojakubskou propiskou, poutnickým blokem – Kniha poutníků v kroužkové vazbě.

O instalaci Poutnické budky budeme informovat (předpoklad je přelom července a srpna 2021).

Ukázka Poutnické budky

TIP NA VÝLET ZA POZNÁNÍM ČI SOUKROMOU POUŤ

Již pátým rokem pořádá Ostravsko-Opavská diecéze skvělý projekt “OTEVŘENÉ CHRÁMY”. Od 29.5. do 31.10.2021 bude možnost navštívit 35 kostelů v rámci této diecéze. Chrámy budou otevřeny i mimo obvyklé mše a bude možnost je tak volně navštívit. Ve většině chrámů bude rovněž i pro zájemce komentovaná prohlídka. Prohlídky jsou zdarma.
Je to skvělý tip na výlet či soukromou pouť.

Více na webových stránkách diecéze:

https://doo.cz/otevrenechramy?fbclid=IwAR2ikH-JQg6gzWyODR70CUJqPp0_SUL8tGGZXHhW24zvEqkL-_PVk4kI-QM