Archiv autora: Jaroslav Radim Juryšek

NÁŠ KOSTELNÍK SLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Pan Petr Porteš, kostelník v našem kostele Sv. Andělů Strážných na Stražisku se dnes dožívá jubilea 60let života.

Farníci mu poděkovali za jeho obětavou službu farnosti a popřáli mu při včerejší mši svaté všechno nejlepší.

Rovněž mu do dalších vyprošujeme hodně darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a patronů našeho kostela Sv. Andělů Strážných.

Zleva: kostelník Petr Porteš, varhanice Danuše Portešová, pomocník kostelníka Vratislav Arnošt.

GRATULACE PŘEDSEDY ČBK NOVĚ ZVOLENÉMU PREZIDENTOVI PETRU PAVLOVI 

Arcibiskup pražský Jan Graubner, předseda ČBK, gratuluje jménem celé katolické církve v ČR ke zvolení Petra Pavla novým prezidentem České republiky.

Gratuluji svým jménem i jménem římskokatolické církve nově zvolenému prezidentovi České republiky Petru Pavlovi. Děkuji všem spoluobčanům, že přišli k volbám, a tak projevili zájem o naši společnou budoucnost. Modlím se za nového prezidenta i za celou naši zemi, abychom na přímluvu sv. Václava dokázali žít v pokoji, vzájemné úctě a společně usilovat o blaho našeho domova.

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, předseda České biskupské konference
Praha, 28. ledna 2023