Kontakt

Správce farnosti Stražisko administrátor excurrendo:

D.P. Mgr. Jaroslav ENDLICHER, farář z farnosti Ptení

Adresa:  Ptení 33, 798 43 
T:             582 376 812
M:           731 402 108
E:            fapteni@ado.cz
DS:         epzhjjc
IČ:          47919973

bankovní účet farnosti: 213346419/0300 vedený u ČSOB


Administrátor webu:

Marek Porteš
e-mail: marekportes@gmail.com


Správce webu:

Jaroslav Radim Juryšek
e-mail: fastrazisko@gmail.com