ČAS PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH JE TADY!

Čas prázdnin a dovolených už je tady. Každý člověk si zaslouží odpočinek, nejen v boží den v týdnu, ale pořádnou dovolenou, kde si může odpočinout a užít si třeba společný čas se svými nejbližšími, či se vydat za poznáním a dobrodružstvím. Dospělí tráví dovolenou většinou někde u vody, na chatách či v exotických destinacích. Děti nejčastěji na různých táborech.

Přejeme vám, abyste si odpočinuli, prožili spoustu zábavy se svými rodinami a kamarády, ale také abyste nezapomněli vzít na dovolenou a všechny tábory, výlety atd. i pána Ježíše. On chce strávit prázdniny s vámi.

PŘEJEME KRÁSNÉ O POŽEHNANÉ LÉTO

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (´Božího těla´)

Svátek ´Božího těla´ zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně.
Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk – procesí.
Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a krve Páně.

„Hle, já jsem s vámi po všechny dny…“
Církev žije z eucharistie a v rozmanitých formách zakouší, jak se stále naplňuje Kristův příslib: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). V eucharistii se církev raduje z této přítomnosti s jedinečnou intenzitou, neboť chléb a víno se proměňují v tělo a krev Pána. Když o Letnicích církev, lid nové smlouvy, začala své putování k nebeské vlasti, Nejsvětější svátost nadále pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je důvěryplnou nadějí. Kristus nám skrze přijímání svého těla a krve předává také svého Ducha.

Zdroj a vrchol křesťanského života
Eucharistická oběť je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. „Vždyť nejsvětější eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého, našeho velikonočního Beránka a živý chléb. Skrze své tělo, Duchem Svatým oživované a oživující, dává lidem život“. Proto církev stále upírá svůj pohled na Pána ve Svátosti oltářní, v níž odhaluje plné vyjádření jeho nesmírné lásky.

Nemusíme čekat až po smrti
Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii, nemusí čekat na věčný život až po smrti: má jej už na zemi jako prvotinu budoucí plnosti, která pojme člověka v jeho úplnosti. V eucharistii totiž dostáváme také záruku tělesného vzkříšení na konci světa: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54).

Text převzat z webu www.pastorace.cz

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI – 19.6.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI – CELODENNÍ VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI

Po dobu celého roku se každý den jedna farnost naší diecéze modlí před vystavenou Nejsvětější svátostí. Projevuje tak vděčnost Pánu Ježíši. A protože se jedná vždy o jednu farnost v každý den, probíhá tímto nepřetržitá úcta a modlitba.
Naše farnost se připojuje k této celoroční adoraci pravidelně vždy 19.června.
Přijďme aspoň na chvíli do našeho kostela a setrvejme s našim Pánem.
Začínáme mši svatou v neděli 19.6. ráno v 7.30 hodin. Zakončení bude svátostným požehnáním v 15 hodin. Po celou dobu bude kostel otevřený.

APLIKACE – NOC KOSTELŮ

Aplikace poskytuje zejména informace o zapojených kostelích a jejich programech. Standardní funkcí je nabídka programu nejbližších kostelů a modliteben podle GPS polohy uživatele. Kromě toho je v přehledu zapojených míst možné hledat a listovat podle okresu či kraje. Aplikaci Noc kostelů, která je od loňska k dispozici pro systém Android, letos doplnila obdobná aplikace i pro systém Apple iOS.

Více na https://nockostelu.cz/aktuality/931