Ekonomická rada farnosti

Na podzim roku 2022 proběhly volby Ekonomické rady Farnosti Stražisko, která byla oficiálně ustavena 18.3.2023. S ohledem na nízký počet farníků Ekonomická rada částečně zastupuje i neexistující pastorační radu.
Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře.
Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.
Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu,aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

Ekonomická rada aktuálně pracuje ve složení:

D.P. Jaroslav Endlicher – předseda rady
pan Jaroslav Radim Juryšek – zvolen farníky
paní Danuše Portešová – zvolena farníky
pan Petr Porteš – zvolen farníky
paní Jarmila Stojanová – zvolena farníky

Činnost Ekonomické rady se řídí Stanovami ekonomické rady farnosti v Arcibiskupství olomouckém vydané dne 7. 4. 1997, čj. 798/97.