Kapličky ve Farnosti

Na území Farnosti Stražisko najdeme celkem tři kapličky:

Kaple sv. Gottharda Horní Růžov (Stražisko – Růžov na Moravě)

Obec Růžov vznikla až v 18. století a od té doby se v písemnostech objevuje i pod názvem Egersthal a Rosenberg. V první polovině 19. století zde byla postavena hodnotná kaple netradičního zasvěcení sv. Gotthardovi. Kaple je od roku 1958 památkově chráněna.
Jde o významnou kapli v centru obce při hlavní silnici. Kaplička je mírně zapuštěna do svahu s ustupujícím půlkruhovým závěrem a čtyřbokou zvonicí nad průčelím.
V současnosti je kaple v dobré stavu. Její umístění zasahující do silnice poněkud znemožňuje její využití k duchovní činnosti. Objekt je ve vlastnictví obce.


Kaple Nejsvětější Trojice s hrobkou rodiny Przízů (Přízů) na stražiském hřbitově

Majetek konického, přemyslovického a stražiského panství zakoupil v roce 1825 brněnský továrník Karel Příza (Karel Prziza, *1781), vyučený soukeník a první velký neněmecký textilní podnikatel v Brně. Příza nechal na Stražisku zřídit hřbitov a na něm si postavil rodinnou hrobku s kaplí Nejsvětější Trojice.
Podnikatel je zde i se svojí manželkou Emerencií Přízovou pochován. Oba byli velkými dobrodinci pro celý region Konicka. Emerencie nechala pro náš kostel mimo jiné vyrobit u vídeňských klenotníků cennou pozlacenou monstranci.
Kaple je udržována a nepřístupná. Venkovní omítky pochází ze druhé poloviny 20. stolení a oprava bohužel zcela setřela původní vzezření stavby, Objekt není památkově chráněný. Objekt je v soukromém vlastnictví.


Kaplička Maleny (Stražisko – Maleny)

Zvonice či malá kaplička, údajně zasvěcená sv. Floriánovi v bývalé osadě Maleny, dnes součásti části Stražiska. Postavena byla pravděpodobně na místě starší prvotní prosté dřevěné zvoničky na konce 18. století. Pravděpodobně za to mohlo tehdejší císařské nařízení, které přikazovalo mít v každé obci zvonici, k ohlašování požárů a dalších nebezpečí.
Zvonice je čtyřhranná zděná stavba, dnes s plechovou střechou a s prodlouženou vížkou se zvonem. Interiér zvonice zdobí lidové světské motivy.
Kaplička je pěkně udržovaná, volně přístupná. Je ve vlastnictví obce.