Historie

Historie kostela Andělů Strážných ve Stražisku

Přestože osady Stražisko, Maleny i Růžov byly v různých dobách samostatné nebo různě spojeny, všechny tři tvořily vždy jednu farnost. Z dřívějších dob je velmi málo údajů. Kostel tvoří dominantu obce a je postaven na kopci v nadmořské výšce 482 m n. m. na místě, kde stával hrad Stražiště. Jméno hradu mělo různý tvar – Krumberk, Grünberg, Zelená hora. Rozloha hradu nebyla velká, šlo spíše o hrádek nebo tvrz. Jeho úkolem bylo střežit obchodní „trstenickou“ nebo „polskou“ cestou z Polska, přes Olomouc a Konici do Prahy. V roce 1359 se uvádí fara v Čechách pod Kosířem, kam patřila naše vesnice, v roce 1368 se připomíná fara v Přemyslovicích, která později zanikla. Po roce 1621 patří naše obec do farnosti Konice. R.1629 koupili panství premonstráti z kláštera Hradisko – Olomouc a drželi do konfiskace v roce 1784. R. 1728 byl postaven kostel premonstrátským opatem Robertem Sanciusem – viz erb nad hlavním vchodem do kostela. V erbu jsou iniciály R.S.A.G., značí „Robert Sancius Abbas Gradiciensis“, tedy „Robert Sancius opat Hradištský“. O zakladateli víme jen to, že pocházel z Vizovic, byl archivářem kláštera, později jako opat se zasloužil o výzdobu baziliky na sv. Kopečku. Zemřel roku 1732. Rok 1728 na erbu značí zahájení stavby, protože kronika uvádí první bohoslužbu o první neděli v září v roce 1729, kdy se slavil svátek Andělů Strážných. Tato tradice se drží doposud. Kolem kostela je 14 kapliček křížové cesty, kterou nechal zbudovat r.1858 majitel panství Karel Příza, který také nechal upravit hřbitov a  na něm si postavil rodinnou hrobku s kaplí Nejsvětější Trojice. Velkým dobrodincem kostela byla také jeho manželka Emerencie Přízová. Roku 1895 byla vybudována a posvěcena Lurdská jeskyně díky P. Františku Hříbkovi, který je také pohřben na zdejším hřbitově. Duchovní správu původně zajišťovali kněží z Konice, později z Přemyslovic. Roku 1859 vznikla samostatná farnost Stražisko, která zahrnovala také Maleny a Dolní Růžov. Od 70.let minulého století zajišťovali duchovní správu kněží z Přemyslovic, Suchdola a Prostějova. Mezi významné kněze, kteří zde působili patří např. P.J.Klos(1922-1967), P.P.Zíbal (1969-1972), P.S.Šuránek (1972-1990). V současnosti sem dojíždí duchovní správce ze Ptení.

PŘEHLED KNĚŽÍ A ADMINISTRÁTORŮ POUTNÍHO KOSTELA SV.ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH STRAŽISKO:

(V letech 1729 -1784 spadalo Stražisko, Maleny a Horní i Dolní Růžov do Farnosti Konice)
D.P. František Augustin, Walschuba    1729 – 1746
D.P. Jan Holomczík                                  1746
D.P. Jakub Bílovský                                  1747 – 1756
D.P. Jan Frank                                           1756 – 1773
D.P. František Josef Okleschtek             1773 – 1784

(V roce 1784 došlo k přefaření Stražiska, Malen i Horního a Dolního Růžova do nově ustavené Farnosti Přemyslovice)
D.P. Hyacinth Kramný                              14.8.1784 – 1792
D.P. Karel Jan Novák                                 1.10.1792 – 2.2.1812
D.P. Václav Stabl                                        1812 – 1817
D.P. Engelbert Kremnitzer                       1817 – 27.7.1823
D.P. Josef Lindner                                      1823 – 8.4.1826
D.P. František Juřička                                5.8.1826 – 15.3.1839
D.P. Bernard Abendroth                          1839 – 27.9.1840
D.P. Josef Gruss                                         1840 – 1841
D.P. Mikuláš Vašek                                    10.3.1841 – 7.5.1853

(V roce 1849 byla zřízena expozitura na Stražisku. I nadále spadalo pod Farnost Přemyslovice)
D.P. František Vodička                              18.07.1853 – 29.09.1857
D.P. Matěj Nepustil                                    30.09.1857 – 22.05.1866

(V roce 1859 byla zřízena samostatná farnost Stražisko, do které byly přefařeny obce Stražisko, Maleny a Dolní Růžov. Horní Růžov spadal pod farnost až později, po spojení Horního a Dolního Růžova. Farnost Stražisko je samostatnou farností podnes, kdy správu farnosti zajišťuje administrátor excurrendo z farnosti Ptení)
D.P. František Ranofrej                              23.05.1866 – 17.10.1866
D.P. Libor Vacula                                        17.10.1866 – 10.02.1875
D.P. Josef Vaverka                                      10.02.1875 – 06.02.1883
D.P. Valentin Hříbek                                   06.02.1883 – 23.05.1901
D.P. František Bolek                                   23.05.1901 – 23.09.1901
D.P. Cyril Dočkal                                         23.09.1901 – 30.06.1911
D.P. Josef Lang                                            01.07.1911 – 30.09.1911
D.P. Jaroslav Januštík                                 01.10.1911 – 01.05.1922
D.P. Jan Čouka                                            01.05.1922 – 31.07.1922
D.P. Josef Klos                                             01.08.1922 – 30.11.1934
D.P. František Pitrun                                  01.12.1934 – 31.03.1935
D.P. Josef Klos                                             01.04.1935 – 20.10.1967
D.P. Pavel Zíbal                                           20.10.1967 – 01.08.1972
D.P. Stanislav Šuránek                               05.08.1972 – 15.10.1990
D.P. Josef Glogar                                         16.10.1990 – 30.06.1999
D.P. Petr Vaculík                                         01.07.1999 – 31.08.2000
D.P. Jaroslav Němec                                  01.09.2000 – 30.06.2006
D.P. Mariusz Jacek Radaczyński               01.07.2006 – 31.07.2020
D.P. Jaroslav Endlicher                              01.08.2020 – dosud