DNES JE SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Kromě slavného Hostýna poutníci z Moravy putují také do Brna. K milostnému obrazu Panny Marie Svatotomské.

V katolické věrouce tvoří zvláštní skupinu tzv. milostné obrazy. Rozumí se tím obrazy, které požívají zvláštní úctu, obdiv a důvěru věřících. Na základě důvěry mariánských ctitelů, kterou vkládali do přímluvy Marie u svého syna, vyprosila Maria mimořádné zásahy do života jednotlivců, měst i zemí. Tak tomu je i s milostným obrazem Panny Marie Svatotomské.

Brněnský obraz replikuje nejslavnější a nejvíce rozšířenou byzantskou mariánskou ikonu z kláštera Hodegon na okraji Konstantinopole, proto je tento typ Madon nazýván „Hodegetrie“ a znamená „ta, která ukazuje cestu“. Postava Bohorodičky je mírně pootočena k levému rameni, ale pohled je upřen přímo na diváka. Na její levé ruce je zobrazen Ježíš, přestavující vtělený Logos, symbolizovaný svitkem v levé ruce, zatímco pravice je v žehnajícím gestu.

Svatotomská ikona se skutečně stala průvodkyní nejen pro město Brno, ale i pro celou Moravu. Tak si vysloužila titul Gemma Moraviae, to je Drahokam či Perla Moravy. Stala se proslulým útočištěm mariánských ctitelů v nejrůznějších životních nesnázích a pro mimořádná vyslyšení začala být titulována také jako Thaumaturga  = řecky – Divotvůrkyně. 

P. Marii Svatotomské ovšem náleží ještě jeden titul: „Palladium města Brna“, což znamená „zaručující trvání města“. Vždyť její přímluva za ochranu Brna při útoku švédské armády v roce 1645 se stala známá po celé Evropě.

Jako po staletí stále proudí k Panně Marii Svatotomské poutníci vyprošovat si její pomoc a ochranu. Ne jinak tomu bude i dnes.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.