ZAČAL ADVENT

Uplynulou nedělí začal letošní advent. Čas přípravy a čekání na oslavu narození Ježíše Krista – syna božího a spasitele. Advent má v křesťanské symbolice zvláštní význam, zahajuje totiž i nový liturgický rok.
Tradičním symbolem adventu je pak adventní věnec. Každou adventní neděli se na něm pak zapaluje další svíčka.
Rozsvícení svící na adventním věnci navazuje na židovskou tradici starou 2000 let – na slavení svátků světel zvaných Chanuka. Na židovských chanukových svícnech se rozsvěcuje postupně osm světel.
Adventní věnec je vykládán jako symbolika Kristova kříže a ve vztahu ke čtyřem světovým stranám jako jeho požehnání na každou světovou stranu. Tato symbolika ustupuje pro neznalost křesťanství s moderními adventními věnci, na které se svíčky umisťují libovolně a i jejich počet je různý (šest i tři).
Čtyři svíčky symbolizují čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům. Jejich světlo pak připomíná Krista. Řekl totiž: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8, 12).
Je tradicí, že na adventním věnci svíčky jsou vždy zapalovány proti směru hodinových ručiček.
V katolické církvi jsou nejoblíbenější barvy adventních svíček fialová a růžová. Barva fialová je barva důstojnosti, pokání a půstu, stejně jako barva přivítání příchodu Krále – Ježíše Krista na svět. Fialová je také barvou postní doby a velikonočního týdne. Původně byl totiž advent dobou pokání a půstu.
Na první neděli adventní je rozsvícena první (fialová) svíce. Tato svíce se obvykle nazývá „svíce proroků“ na památku proroků, hlavně Izaiáše, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
Na druhou neděli adventní je zapálena druhá fialová svíce – svíčka „betlémská“, která symbolizuje Kristovy jesle, příchod Lásky na svět.
Na třetí adventní neděli Gaudete (“Gaudete” – “Radujte se” , podle vstupní antifony-modlitby z listu apoštola Pavla Filipanům: „Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se! Pán je blízko!“) je zapálena růžová – „pastýřská“ a představuje radost.
Čtvrtá fialová svíčka je nazývána „andělská“, představuje mír a pokoj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.