ZAPOMENUTÉ MÍSTO VELKÉHO ZÁZRAKU – MORAVSKÝ MARIAZELL

I u nás na Moravě najdeme řadu míst se kterými je spojen nějaký zázrak, zjevení či zázračné uzdravení. Mnohé ovšem pomalu upadly v zapomnění.

Jedno téměř zapomenuté je spojeno s kovářem pocházejícím z moravské obce Lubník. Jmenoval se Jakob Franz. V roce 1735 utrpěl úraz při pádu přes sáně, který mu způsoboval trvalé vnitřní bolesti. Léčení nic nepomáhalo a jelikož byl velmi nemocný a také i velmi zbožný, vydal se v roce 1742 k vyhlášenému poutnímu místu Mariazell v sousedním Rakousku.

O něm se totiž již od 12. století tvrdí, že se zde odehrávají zázraky. Zaznamenán je tam případ ženy, která zabila vlastní dítě i rodiče. Poté, co je přivedena do Mariazell, odchází z jejího těla celá legie démonů! Místo pomáhá i léčit nemoci a seznam zázračně uzdravených se každým rokem rozrůstá.

Navzdory bolestem a rychle ubývající síle je statečný kovář odhodlán pouť vykonat a dokončit. Daleko však nedojde. Nevystoupá ani na nedaleký Rychnovský vrch, samým vysílením v bezvědomí klesne na zem kousek pod vrcholem.

Tehdy prožívá vizi, v níž se mu zjevuje Matka Boží, dotýká se ho a vybízí ho, aby v cestě k Mariazell pokračoval. Kovář se probudí až dalšího rána a s úlevou zjišťuje, že jsou jeho bolesti pryč. Díky tomuto zázraku se mu podaří pouť dokončit.

Na místě, kde se mu Panna Marie zjevila, zavěsí na strom její obrázek a později přidá i sošku Marie, kterou nechal zhotovit u moravskotřebovského sochaře Františka Seydtla. S rodinou se pak na Rychnovský vrch, kterému se díky této události začíná říkat Moravský Mariazell, vrací, aby se pomodlil a poděkoval za uzdravení.

Když se věci chopila církevní vrchnost, bylo rozhodnuto, že soška bude přenesena z lesa do kostela sv.Mikuláše v Rychnově a tam postavena na hlavní oltář. Přenesení bylo provedeno 25.7.1749 slavnostně za neobvykle velké účasti lidu.

V roce 1850 byla na místě zázračného uzdravení postavena malá vodní kaplička, ke které byla později v roce 1867 přistavěna dřevěná poutní kaple. Naposledy výrazně upravovaná v roce 1931. Původní vodní kaplička se studánkou je dnes součástí nové kaple, voda vyvěrá vpravo od oltáře a odtud je vyvedena i mimo kapli. Za velké účasti lidu byla znovu posvěcena 2.7.1932.

Pozoruhodným faktem je, že milostný obraz i soška Panny Marie byly z Rychnovského kopce sneseny do farního kostela sv. Mikuláše, který byl nadán jako poutní kostel. V jeho sakristii se uchovávají děkovné tabulky, množství starodávných berlí, brýlí a jiných předmětů, které zde zanechali uzdravení. Z milostného obrazu Panny Marie Rychnovské tak vznikla dvě poutní místa: titulárně se jím stal farní kostel a zároveň i lesní kaple na úbočí Rychnovského kopce.

V dnešní době jde o krásné a klidné místo uprostřed přírody. Mše svaté se tu slouží v období od května do října každou neděli odpoledne. Hlavní pouť pak o neděli blíže k svátku Narození Panny Marie.

A co se stalo s kovářem? Na rychnovském hřbitově naproti bočnímu vchodu do kostela a u hradební brány je pohřben – kovář Jakub Franz z Lubníka, kterému se Panna Maria zjevila a kterého uzdravila z těžké nemoci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.