ADORAČNÍ DEN FARNOSTI – 19.6.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI – CELODENNÍ VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI

Po dobu celého roku se každý den jedna farnost naší diecéze modlí před vystavenou Nejsvětější svátostí. Projevuje tak vděčnost Pánu Ježíši. A protože se jedná vždy o jednu farnost v každý den, probíhá tímto nepřetržitá úcta a modlitba.
Naše farnost se připojuje k této celoroční adoraci pravidelně vždy 19.června.
Přijďme aspoň na chvíli do našeho kostela a setrvejme s našim Pánem.
Začínáme mši svatou v neděli 19.6. ráno v 7.30 hodin. Zakončení bude svátostným požehnáním v 15 hodin. Po celou dobu bude kostel otevřený.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.