RADOSTNÉ VELIKONOČNÍ JITRO

“… neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl,
přišel a odvalil kámen …”
(Mt 28,2)

“Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja.
Jemu buď sláva a vláda na věčné časy.”
(Lk 24,34)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.