TIP NA JARNÍ POUŤ ČI VÝLET

Podle kalendáře je sice ještě stále zima, ale podle počasí to vypadá na předjaří. A tak pro nadcházející dny přinášíme hezký a zajímavý tip na výlet. Je jím možnost projít se po zapomenuté, a nyní obnovené poutní cestě z Lelekovic do Vranova.

Obnova historické poutní cesty na mariánské poutní místo Vranov proběhla teprve nedávno, v roce 2018 a tak o ní ještě mnoho lidí ani neví.

Začátek cesty u kapličky v obci Česká u Kuřimi, kam se dá pohodlně dojet vlakem. Ne náhodou kaplička symbolizuje spojení dvou míst zasvěcených Panně Marii. Upoutávku na poutní cestu a informační tabuli nalezneme také u vlakové zastávky v České, na návsi v Lelekovicích a ve Vranově u kostela Narození Panny Marie.

Z těchto tabulí se dozvíme především význam a historii poutní cesty a její trasu.

Historickou poutní cestu doplňuje i poznávací stezka v Lelekovicích s vyhlídkou na obec a kostel sv. Filipa a Jakuba a poznávací stezka kolem Vranova, kde nabízí vyhlídku na panorama kostela s klášterem a u Lichtenštejnského památníku napojení na historickou poutní cestu z Brna, Králova Pole.

Samotná poutní cesta „Sedm radostí Panny Marie“ je realizována na trase mezi lelekovickým kostelem sv. Filipa a Jakuba a kostelem Narození Panny Marie ve Vranově.

Na cestě je vybudováno celkem sedm kapliček symbolizujících radosti Panny Marie:

  1. Zvěstování Panně Marii
  2. Ježíšovo narození
  3. Klanění Tří králů
  4. Nalezení dvanáctiletého Ježíše v chrámu
  5. Zmrvýchvstání Páně
  6. Seslání Ducha svatého
  7. Nanebevzetí a korunovace Panny Marie

Poutní cesta svojí délkou (cca 4,5km), situovaností a profilem vytváří krásný prostor nejen pro duchovní uspokojení, rozjímání a meditaci, aleje i příjemnou a bezpečnou vycházkovou trasou pro malé i velké návštěvníky regionu s řadou výhledů a přírodních zajímavostí.

Z Vranova je možné pokračovat třeba do Adamova na vlakové nádraží anebo do Útěchova, kam jezdí z Brna MHD. Lze se i vrátit stejnou cestou či navštívit další zajímavá místa v okolí (např. Babí lom).

Více na webu Sedmiradostná cesta (sedmiradostnacesta.com)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.