VZPOMEŇME NA ZEMŘELÉ KNĚZE

Nyní je doba, kdy navštěvujeme hřbitovy, kde odpočívají naši blízcí, kteří nás již opustili. Na našich hřbitovech jsou pochováni i naši kněží. I o jejich hroby je slušné a hezké se starat.Na Stražisku máme také jeden takový kněžský hrob.

Odpočívá zde farář P. Valentin Hříbek. V naší farnosti působil v letech 1883 – 1901.Velmi se zasloužil o zvelebování našeho kostela, naší bývalé fary, postaral se o vybudování Jeskyně P. Marie Lurdské a mnoho dalšího. Byl dokonce jmenován čestným občanem obce!

Když v roce 1901 zemřel, byla to pro naši farnost velká rána. Že byl velmi oblíben svědčí i krátký zápis v Pamětní knize farnosti, který líčí jeho pohřeb:

„Zemřelý důstojný pán farář, P. Valetnin Hříbek v nemoci své zaopatřen byl dp. P. Antonínem Zbořilem, místoděkanem a farářem v Konici a pochován dp. P. Tomášem Poláchem, děkanem a farářem v Drahanovicích. Pohřbu jeho zúčastnilo se 24 (sic!) kněží z blízka i z dáli a pohřební řeč promluvit bývalý soused v Suchdole a přítel nebožtíkův, dp. P. Josef Fišara, farář v Zábřehu.“

O jeho místo odpočinku na hřbitově se vzorně starají naše farnice a za to jim patří veliký Pán Bůh zaplať. Nezapomínejme tedy, při návštěvě hřbitovů, kromě svých blízkých navštívit i naše zemřelé kněze …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.