ZNÁTE HODNOSTI KATOLICKÝCH DUCHOVNÍCH?

Co dělá kaplan? Jaký je rozdíl mezi farářem a administrátorem farnosti? Kdo je jáhen? Komu náleží titul Jeho Eminence a komu Jeho Excelence?
Tyhle a další otázky jistě občas mnohé napadnou. Někdo nad tím mávne rukou, někdo se zeptá pana Googla. A tak zde přinášíme velmi stručný přehled katolických hodností a jejich význam.

Papež – hlava katolické církve a římský biskup, titul Jeho Svatost (J. S.)

Kardinál – příslušník kolegia kardinálů, nejvyšších představitelů katolické církve, kardinálové se podílejí na řízení církve a jsou povinni se účastnit konkláve, které volí papeže, titul Jeho Eminence (J. Em.)

Arcibiskup – hlava arcidiecéze, často také metropolita církevní provincie, jsou mu dnes již jen téměř formálně podřízeni biskupové ostatních diecézí spadající pod jeho arcidiecézi, titul Jeho Excelence (J. Exc.)

Biskup – kněz jmenovaný papežem a vysvěcen dle apoštolské posloupnosti, existuje diecézní biskup, biskup koadjutor, pomocný, emeritní a titulární, diecézní biskup řídí diecézi a spravuje místní církev společně s dalšími knězi a jáhny, které světí a ustanovuje, titul Jeho Excelence (J.Exc.)

Monsignore – čestný titul významných kněží, generálních vikářů i biskupů etc., titul Jeho Milost (J.M., též Vdp.)

Opat – představený významného kláštera, opatství, titul Jeho Milost (J.M., též Vdp.)

Kanovník – člen kapituly, titul Jeho Milost (J.M., též Vdp.)

Děkan – významný kněz, který spravuje děkanát ustanovený diecézním biskupem a který tvoří větší počet farností, v Čechách okrskový vikář (vikariát), titul Veledůstojný pán, (oficiálně A.R.D. z lat. Admodum Reverendus Dominus, též Vldp.)

Farář – kněz ustanovený biskupem v určité farnosti, statutární orgán farnosti, stabilní a řádný správce farnosti, sídlí na faře, je zodpovědný za duchovní správu a hospodaření farnosti, titul Důstojný pán stejně jako všichni další kněží (oficiálně R.D. z lat. Reverendus Dominus, též Dp.)

Administrátor farnosti – kněz, který je dočasným správcem farnosti, má povinnost sídlit ve farnosti a vykonává stejné úkoly jako farář, (R.D.)

Administrátor excurrendo – kněz pověřený vedením a správou i jiné než jen své farnosti, kněz do svěřené farnosti dojíždí, (R.D.)

Farní vikář – kněz pomáhající faráři či administrátorovi v určité farnosti, (R.D.)

Kaplan – kněz, kterému byla diecézním biskupem svěřena pastorační péče o určitou skupinu věřících, např. nemocniční či vojenští kaplani apod. Prakticky dělá vše, o co jej požádá farář, který rozděluje úkoly a pastorační praxi. Kaplan vysluhuje mše podle domluvy, svatby, křty, pohřby, zpověď věřících i nevěřících, pastorační aktivity pro mládež, seniory, biblické hodiny, návštěvy nemocných, vedení ministrantů, hraní fotbalu s farníky, vyučování náboženství, natírání kostela apod. (R.D.).

Katecheta(katechetka) – je učitelem náboženství zpravidla na faře i ve škole, který vyučuje děti desateru, Bibli a připravuje též děti např. k prvnímu přijímání apod.

Kooperátor – je jen jiný, dříve používaný, výraz pro farního vikáře (vicarius cooperator), který pomáhá faráři v rozlehlé farnosti,

Mimo tyto případy bývá kněz často označován jako Pater, Otec, zkratka P., oficiálně avšak zkratka P. znamená označení řádového kněze působícího nejčastěji v klášteře. Pojem duchovní správce je zcela neutrálním označením bez rozlišování hodností pro kněze, který řídí svěřené místní věřící, ať se již jedná o faráře, administrátora, lokálního kaplana apod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.