SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Dnes, druhou neděli po Velikonocích je Svátek Božího milosrdenství

V roce 1931 řekl Pán Ježíš sestře Faustině: „Přeji si, aby byl ustanoven svátek Milosrdenství.“
Svatý Otec Jan Pavel II. ustanovil tento svátek dne 30. dubna 2000, v den, kdy prohlásil blahoslavenou sestru Faustinu za svatou.
Svátek Božího milosrdenství se slaví vždy první neděli po Velikonocích.
Tento svátek je dnem velkých milostí pro všechny lidi.

Sám Pán Ježíš o něm sestře Faustině říká:
V jistou chvílí jsem uslyšela tato slova:
„Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství.
Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky.
V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství;
celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží.
Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání,
dosáhne úplného odpuštění vin a trestů;
v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti;
ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.
Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum, ani lidský, ani andělský, za celou věčnost.
Vše, co existuje, má svůj původ v nitru mého milosrdenství.
Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.
Svátek Milosrdenství vyplynul z mého nitra, toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích.
Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.