Na Svatém Kopečku u Olomouce od 22. 10. funguje „Svátostná pohotovost“

Nové nařízení vlády platné od 22. října mění i poskytování individuální duchovní péče na Svatém Kopečku u Olomouce. Bazilika bude otevřena denně od 8.30 do 18.00 hodin k soukromé modlitbě. Podle možností jsou místní duchovní z řad svatokopeckých premonstrátů připravení individuálně poskytovat duchovní pomoc.

Zavedli tzv. „Svátostnou pohotovost“ tedy pastorační službu pro svatou zpověď a individuální možnost přijetí svatého přijímání. Tato služba však nebude poskytována na počkání, ale je nutné si ji dopředu domluvit s knězem, který ji bude mít v daný den na starosti. Kontakty budou aktualizovány na webu poutního místa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.