ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

Každoročně připadá adorační den v naší farnosti na 19.červen. V tento den bude letos kostel otevřen k modlitbě, adoraci či tichému rozjímání s Pánem Ježíšem již od 14 hodin. V 18. hodin adorační den zakončí Mše svatá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.