Pouť k Andělům strážným

V neděli 3. září bude v našem kostele pouť k Andělům strážným.

Slavnostní bohoslužba bude v 10:30

Poutní zamyšlení o Andělech strážných

Když jsem nedávno kráčel po křížové cestě k našemu kostelu, tak jsem si uvědomil, jak naši předkové měli v úctě svaté, kterým zasvěcovali kostely a poutní místa. Ne náhodou je náš kostel na strážném kopci zasvěcen Andělům strážným. Jsou to Ti strážci, kteří měli ochraňovat lid putující v dávných dobách údolím. Strážci, které potřebuje v dnešní době každý z nás.

Kdo jsou Andělé strážní? Jsou to duchovní bytosti, které nám posílá sám Bůh, proto nemůžeme mluvit jen o Andělech, aniž bychom nemysleli na Pána Boha. Vždyť v Bibli je napsáno:

„Hle já posílám před Tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas, nebuď vůči němu vzpurný, neboť neodpustí vaše věrolomnosti, vždyť má v sobě moje jméno.“

Anděla strážného má od narození každý, věřící i nevěřící člověk. Ale je jen na nás, zda ho uctíváme a nasloucháme jeho hlasu. Tito Andělé nad námi bdí, starají se o naše posvěcení a dělají vše pro to, abychom žili dobře ve spojení s Bohem. Neodmítejme tedy hlas našeho strážce, ale snažme se naslouchat a porozumět mu. On vždy půjde před námi a bude nám ukazovat onu správnou cestu k Bohu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.