V KOSTELE OPĚT POUZE V ROUŠCE!

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování až na některé výjimky specifikované v tomto opatření.

Z tohoto nařízení vyplývá, že od dne 10. září jsou povinné roušky ve všech prostorách kostelů jak pro účastníky bohoslužeb, tak pro duchovní. Roušku je možné sundat pouze před přijetím svatého přijímání.

VÍTÁME NAŠEHO NOVÉHO KNĚZE – OTCE JAROSLAVA

V neděli 26.7. jsme při mši svaté poprvé přivítali v naší farnosti nového kněze P.Mgr.Jaroslava Endlichera.
O.Jaroslav, který k nám přichází z Hranic kde působil jako kaplan, byl ustanoven farářem ve Ptení a u nás na Stražisku a ve Stínavě bude od 1.srpna působit jako administrátor. Po čtrnácti letech nás tedy opouští P.Mgr.Mariusz Jacek Radaczyński.
O.Jaroslavovi přejeme ať se mu u nás na Stražisku líbí a vyprošujeme mu Boží milosti a ochranu Andělů Strážných a P.Marie a o.Mariuszovi děkujeme za ta léta, kdy spravoval naši farnost a přejeme mu do dalších let kněžské služby ať se mu daří v jeho domovské Opolské diecézi a rovněž vyprošujeme Boží milosti a dary Ducha svatého.