VÍTÁME NAŠEHO NOVÉHO KNĚZE – OTCE JAROSLAVA

V neděli 26.7. jsme při mši svaté poprvé přivítali v naší farnosti nového kněze P.Mgr.Jaroslava Endlichera.
O.Jaroslav, který k nám přichází z Hranic kde působil jako kaplan, byl ustanoven farářem ve Ptení a u nás na Stražisku a ve Stínavě bude od 1.srpna působit jako administrátor. Po čtrnácti letech nás tedy opouští P.Mgr.Mariusz Jacek Radaczyński.
O.Jaroslavovi přejeme ať se mu u nás na Stražisku líbí a vyprošujeme mu Boží milosti a ochranu Andělů Strážných a P.Marie a o.Mariuszovi děkujeme za ta léta, kdy spravoval naši farnost a přejeme mu do dalších let kněžské služby ať se mu daří v jeho domovské Opolské diecézi a rovněž vyprošujeme Boží milosti a dary Ducha svatého.

OD 11.5.2020 MŠE SVATÉ V OBVYKLÝCH DNECH I ČASECH

Od pondělí 11.5.2020 se díky uvolnění vládních opatření v rámci pandemie COVID-19 vracíme do normálního režimu mší svatých v naší farnosti a kostele.
Mše svaté se budou pravidelně konat v obvyklých dnech i časech. Tzn. ve čtvrtek v 18.00 a v neděli v 7.30.
Nezapomínejme, prosím, na nutnost dodržování předepsaných hygienických předpisů!!!