Historie

Historie kostela Andělů Strážných ve Stražisku

Přestože osady Stražisko, Maleny i Růžov byly v různých dobách samostatné nebo různě spojeny, všechny tři tvořily vždy jednu farnost. Z dřívějších dob je velmi málo údajů. Kostel tvoří dominantu obce a je postaven na kopci v nadmořské výšce 482 m n. m. na místě, kde stával hrad Stražiště. Jméno hradu mělo různý tvar – Krumberk, Grünberg, Zelená hora. Rozloha hradu nebyla velká, šlo spíše o hrádek nebo tvrz. Jeho úkolem bylo střežit obchodní „trstenickou“ nebo „polskou“ cestou z Polska, přes Olomouc a Konici do Prahy. V roce 1359 se uvádí fara v Čechách pod Kosířem, kam patřila naše vesnice, v roce 1368 se připomíná fara v Přemyslovicích, která později zanikla. Po roce 1621 patří naše obec do farnosti Konice. R.1629 koupili panství premonstráti z kláštera Hradisko – Olomouc a drželi do konfiskace v roce 1784. R. 1728 byl postaven kostel premonstrátským opatem Robertem Sanciusem – viz erb nad hlavním vchodem do kostela. V erbu jsou iniciály R.S.A.G., značí „Robert Sancius Abbas Gradiciensis“, tedy „Robert Sancius opat Hradištský“. O zakladateli víme jen to, že pocházel z Vizovic, byl archivářem kláštera, později jako opat se zasloužil o výzdobu baziliky na sv. Kopečku. Zemřel roku 1732. Rok 1728 na erbu značí zahájení stavby, protože kronika uvádí první bohoslužbu o první neděli v září v roce 1729, kdy se slavil svátek Andělů Strážných. Tato tradice se drží doposud. Kolem kostela je 14 kapliček křížové cesty, kterou nechal zbudovat r.1858 majitel panství Karel Příza, který také nechal upravit hřbitov a  na něm si postavil rodinnou hrobku s kaplí Nejsvětější Trojice. Velkým dobrodincem kostela byla také jeho manželka Emerencie Přízová. Roku 1895 byla vybudována a posvěcena Lurdská jeskyně díky P. Františku Hříbkovi, který je také pohřben na zdejším hřbitově. Duchovní správu původně zajišťovali kněží z Konice, později z Přemyslovic. Roku 1859 vznikla samostatná farnost Stražisko, která zahrnovala také Maleny a Dolní Růžov. Od 70.let minulého století zajišťovali duchovní správu kněží z Přemyslovic, Suchdola a Prostějova. Mezi významné kněze, kteří zde působili patří např. P.J.Klos(1922-1967), P.P.Zíbal (1969-1972), P.S.Šuránek (1972-1990). V současnosti sem dojíždí duchovní správce ze Ptení.