Archiv autora: Jaroslav Radim Juryšek

PRVNÍ UVOLNĚNÍ RESTRIKCÍ

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 je povoleno, aby se s platností od středy 18. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 15 osob. Tento počet bude platit minimálně do 20. 11. 2020, jelikož se tento den bude upřesňovat další možné zmírnění tohoto nařízení.

Připomínáme, že čtvrteční mše svatá se u nás v kostele koná vždy v zimním období již v 16.45 a v neděli pak normálně v 7.30.

Na Svatém Kopečku u Olomouce od 22. 10. funguje „Svátostná pohotovost“

Nové nařízení vlády platné od 22. října mění i poskytování individuální duchovní péče na Svatém Kopečku u Olomouce. Bazilika bude otevřena denně od 8.30 do 18.00 hodin k soukromé modlitbě. Podle možností jsou místní duchovní z řad svatokopeckých premonstrátů připravení individuálně poskytovat duchovní pomoc.

Zavedli tzv. „Svátostnou pohotovost“ tedy pastorační službu pro svatou zpověď a individuální možnost přijetí svatého přijímání. Tato služba však nebude poskytována na počkání, ale je nutné si ji dopředu domluvit s knězem, který ji bude mít v daný den na starosti. Kontakty budou aktualizovány na webu poutního místa.