Aktuality

Velikonoční triduum 2019

ZELENÝ ČTVRTEK

17:30 – mše sv. (připomínka poslední večeře Páně)


VELKÝ PÁTEK

17:45 – Křížová cesta (venku – za předpokladu dobrého počasí)

18:30 – Velkopáteční obřady (připomínka umučení Páně)


BÍLÁ SOBOTA

9:00 – 12:00 – Bdění u Božího hrobu

19:00 – Velikonoční Vigílie (oslava svaté noci, kdy Ježíš vstal z mrtvých)


NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

7:30 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční (při mši se budou světit velikonoční pokrmy)


Velikonoční triduum 2018

ZELENÝ ČTVRTEK

17:30 – mše sv. (připomínka poslední večeře Páně)


VELKÝ PÁTEK

17:45 – Křížová cesta (venku – za předpokladu dobrého počasí)

18:30 – Velkopáteční obřady (připomínka umučení Páně)


BÍLÁ SOBOTA

9:00 – 12:00 – Bdění u Božího hrobu


NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

6:30 – Velikonoční Vigílie (oslava svaté noci, kdy Ježíš vstal z mrtvých) (při mši se budou světit velikonoční pokrmy)


Poslední rozloučení s panem Ing. Leopoldem Polákem

Poslední rozloučení s panem Ing. Leopoldem Polákem bude v sobotu 17. června ve 14:00.


Slavnostní posvěcení nové sochy Anděla Strážného

spojené s varhanním koncertem


Velikonoční triduum 2017

ZELENÝ ČTVRTEK

17:30 – mše sv. (připomínka poslední večeře Páně)


VELKÝ PÁTEK

17:45 – Křížová cesta (venku – za předpokladu dobrého počasí)

18:30 – Velkopáteční obřady (připomínka umučení Páně)


BÍLÁ SOBOTA

9:00 – 12:00 – Bdění u Božího hrobu


NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

6:30 – Vigílie (oslava svaté noci, kdy Ježíš vstal z mrtvých)