Archiv pro měsíc: Srpen 2017

Pouť k Andělům strážným

V neděli 3. září bude v našem kostele pouť k Andělům strážným.

Slavnostní bohoslužba bude v 10:30

Poutní zamyšlení o Andělech strážných

Když jsem nedávno kráčel po křížové cestě k našemu kostelu, tak jsem si uvědomil, jak naši předkové měli v úctě svaté, kterým zasvěcovali kostely a poutní místa. Ne náhodou je náš kostel na strážném kopci zasvěcen Andělům strážným. Jsou to Ti strážci, kteří měli ochraňovat lid putující v dávných dobách údolím. Strážci, které potřebuje v dnešní době každý z nás.

Kdo jsou Andělé strážní? Jsou to duchovní bytosti, které nám posílá sám Bůh, proto nemůžeme mluvit jen o Andělech, aniž bychom nemysleli na Pána Boha. Vždyť v Bibli je napsáno:

„Hle já posílám před Tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas, nebuď vůči němu vzpurný, neboť neodpustí vaše věrolomnosti, vždyť má v sobě moje jméno.“

Anděla strážného má od narození každý, věřící i nevěřící člověk. Ale je jen na nás, zda ho uctíváme a nasloucháme jeho hlasu. Tito Andělé nad námi bdí, starají se o naše posvěcení a dělají vše pro to, abychom žili dobře ve spojení s Bohem. Neodmítejme tedy hlas našeho strážce, ale snažme se naslouchat a porozumět mu. On vždy půjde před námi a bude nám ukazovat onu správnou cestu k Bohu.

Biblický citát na každý den

Na webové stránky jsem umístil v pravém menu položku „Citát na dnešní den“, kde se bude každý den zobrazovat jiný citát na zamyšlení. Pokud máte nějaké další nápady, co by mohlo být na našich farních stránkách, tak mi je napište do komentářů nebo na můj mail, který najdete v kontaktech. Administrátor webu